ACHTERGROND:

ACHTERGROND:

 

Dit beleid geldt tussen u, de gebruiker van deze website en LanyardsTomorrow door CKB Ltdde eigenaar en aanbieder van deze website.  Dit beleid geldt voor ons gebruik van enige en alle gegevens door ons verzameld met betrekking tot uw gebruik van de website.

 

 1. Definities en Interpretatie

In dit beleid worden de volgende begrippen de volgende betekenis hebben: 

 

“Gegevens”

betekent collectief alle informatie die u aan de LanyardsTomorrow door CKB Ltd via de website.  Deze definitie wordt, indien van toepassing, op te nemen van de definities in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998;

LanyardsTomorrow

Is een website door CKB Ltd,

Limited Company. VAT Aantal: GB 991324508. Company Aantal: 07123102

Maatschappelijke zetel: St. Christophers House, Ridge Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1PT, England

 

“Gebruiker”

: elke derde partij die de Website en is niet in dienst van LanyardsTomorrow door CKB Ltd en handelt in de uitoefening van hun dienstverband; en

“Website”

betekent dat de website die u momenteel gebruikt (www.LanyardsTomorrow.co.uk) en eventuele subdomeinen van deze site tenzij uitdrukkelijk door hun eigen voorwaarden uitgesloten.

 

2. Reikwijdte van dit beleid

Dit beleid is alleen van toepassing op de acties van LanyardsTomorrow door CKB Ltd en gebruikers met betrekking tot deze website.  Het geldt niet voor de websites die kunnen worden benaderd vanuit deze website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle links we kunnen leveren aan social media websites.

 

3. De verzamelde gegevens

Zonder beperking, kan elk van de volgende gegevens worden verzameld door deze website van tijd tot tijd:

           3.1          naam;

           3.2          geboortedatum;

           3.3          geslacht;

           3.4          functietitel;

           3.5          beroep;

           3.6          contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;

           3.7          demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;

           3.8          IP-adres (automatisch verzameld);

           3.9          het type browser en de versie (automatisch verzameld);

           3.10       besturingssysteem (automatisch verzameld);

           3.11       een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op deze website, en de site die u afslag (automatisch verzameld);

 

4. Ons gebruik van Data

4.1          Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt zal worden bewaard door LanyardsTomorrow door CKB Ltd voor een periode van tijd

4.2          Tenzij we zijn verplicht of toegestaan door de wet om dat te doen, en met inachtneming van artikel 5, uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.  Dit geldt ook voor onze partners en / of andere bedrijven binnen onze groep.

4.3          Alle persoonlijke gegevens zijn veilig opgeslagen in overeenstemming met de principes van de Data Protection Act 1998.  Voor meer informatie over de beveiliging zie punt 11 hieronder.

4.4          Een of meer van bovenstaande gegevens kan nodig zijn door ons van tijd tot tijd om u te voorzien van de best mogelijke service en ervaring bij het gebruik van onze website.  In het bijzonder, kunnen gegevens worden door ons gebruikt om de volgende redenen:

                 4.4.1     interne administratie;

                 4.4.2     verbetering van onze producten / diensten;

                 4.4.3     verzending per e-mail van promotionele materialen die voor u van belang kunnen zijn;

                 4.4.4     Contact voor marktonderzoek die kunnen worden gedaan met behulp van e-mail, telefoon, fax of e-mail.  Dergelijke informatie kan worden gebruikt om aan te passen of bij te werken aan de website.

 

5. Websites van derden en services

5.1          LanyardsTomorrow door CKB Ltd. kan, van tijd tot tijd, maken gebruik van de diensten van andere partijen voor het omgaan met zaken die kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verwerking van betalingen, levering van de gekochte artikelen, zoekmachine faciliteiten, reclame en marketing.  De aanbieders van dergelijke diensten niet   hebben toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens die door gebruikers van deze website.

5.2          Alle gegevens die worden gebruikt door deze partijen wordt alleen gebruikt om de hoogte van de door hen naar de diensten uit te voeren die LanyardsTomorrow door CKB Ltd verzoeken.  Elk gebruik voor andere doeleinden is strikt verboden.  Bovendien moeten alle gegevens die worden verwerkt door derden in het kader van dit beleid en in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 worden verwerkt.

 

6. Links naar andere websites

Deze Website kan, van tijd tot tijd, links naar andere websites.  LanyardsTomorrow door CKB Ltd heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.  Dit beleid geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites.  Gebruikers wordt geadviseerd om de privacy policy of een verklaring van andere websites voorafgaand lezen om ze te gebruiken.

 

7. Wijzigingen van bedrijf Ownership and Control

7.1          LanyardsTomorrow door CKB Ltd mei, van tijd tot tijd, uit te breiden of te verminderen ons bedrijf en dit kan de verkoop en / of de overdracht van de controle van alle of een deel van de betrokken LanyardsTomorrow door CKB Ltd.  Gegevens van Gebruikers zullen, waar het om een deel van onze business aldus overgedragen relevant is, worden overgebracht samen met dat deel en de nieuwe eigenaar of nieuw controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit Beleid, worden toegestaan om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk aan ons werd geleverd.

7.2          In het geval dat een door de gebruikers verstrekte gegevens is op een zodanige wijze over te dragen, zult unietgecontacteerd worden op voorhand en de hoogte van de wijzigingen. 

 

8. Beheersing van gebruik van uw gegevens

          8.1        Waar bent u verplicht om gegevens te verstrekken, krijgt u opties om ons gebruik van die gegevens te beperken.  Dit kan onder meer het volgende:

                       8.1.1     Gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden; en

                       8.1.2     het delen van gegevens met derden.

 

9. Uw Recht op informatie achterhouden

U kunt toegang krijgen tot bepaalde gebieden van   de Website zonder enige gegevens helemaal.  Echter, alle functies en functies die beschikbaar zijn op de website kan u worden gevraagd om bepaalde gegevens dienen te gebruiken.

 

10. Toegang tot uw eigen gegevens

U hebt het recht om te vragen om een kopie van een van uw persoonlijke gegevens die door LanyardsTomorrow door CKB Ltd (Waar dergelijke gegevens wordt gehouden) tegen betaling van een kleine vergoeding, die niet zal overschrijden £5.

 

11. veiligheid

11.1       beveiliging van de gegevens is van groot belang voor LanyardsTomorrow door CKB Ltd en om uw gegevens te beschermen we in de plaats hebben geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures te beschermen en veilig gegevens verzameld via deze website.

11.2       Specifiek gebruiken we de volgende systemen:

               11.2.1   Magento

 

12.Wijzigingen in dit beleid

LanyardsTomorrow door CKB Ltd behoudt zich het recht voor om dit beleid zoals we van tijd tot tijd of zoals kan worden vereist door de wet nodig achten veranderen. Eventuele wijzigingen zullen direct worden geplaatst op de website en u wordt geacht de voorwaarden van het beleid op uw eerste gebruik van de website naar aanleiding van de wijzigingen te hebben aanvaard.